Compania Amgen Romania S.R.L. este angajată în respectarea pe deplin a conformității cu cerințele legislației românești de publicare a transferurilor de valoare catre profesioniștii și organizațiile care activeaza în domeniul sănătății, mai exact cu art. 799^1 din Legea din România 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu amendamentele ulterioare, respectiv Ordinul din România nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman, și codurilor de practică ale Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA). În acest sens, în cadrul acestei pagini sunt publicate, conform reglementărilor mai sus menționate, informațiile aduse la cunoștința autorităților privind transferurile de valoare, respectiv cele în baza Codului de Transparență EFPIA (ARPIM) după cum urmează:

TRANSFERURI DE VALOARE (TV) CĂTRE ORGANIZAȚIILE DIN DOMENIUL SANITAR (ODS)

 • Donații
  Publicăm donații și granturi către ODS care susțin și / sau oferă asistență medicală.
 • Contribuții la costurile legate de manifestări științifice și / sau educaționale
  Publicăm contribuții la costurile legate de evenimente (taxe, cheltuielile aferente și sponsorizări) către ODS, inclusiv transferuri de valoare (TV) efectuate către terți desemnați de ODS pentru a gestiona un eveniment în numele lor.
 • Onorarii pentru servicii și consultanță
  Publicăm onorariile și TV (cheltuieli legate de deplasare și cazare) rezultate din sau legate de contracte cu ODS care furnizează Amgen cu servicii de consultanță.

TRANSFERURI DE VALOARE (TV) CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (PDS)

 • Onorarii pentru servicii și consultanță
  Publicăm taxele și TV (cheltuieli legate de deplasare și cazare) rezultate din sau legate de contracte cu PDS care vorbesc în numele nostru sau oferă servicii de consultanță pentru Amgen.
 • Contribuții la costurile legate de manifestări științifice și / sau educaționale
  Publicăm taxele de înregistrare și cheltuielile aferente (transport și cazare) asociate cu participarea individuală a PDS sponsorizați la manifestări științifice și / sau educaționale.

TRANSFERURI DE VALOARE (TV) LEGATE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
Publicăm în mod agregat TV asociate cu planificarea și desfășurarea i) studiilor non-clinice, ii) studiilor clinice si iii) studiilor non-intervenționale.

FINANȚAREA ASOCIAȚIILOR DE PACIENȚI
Publicăm informații cu privire la activitățile noastre cu asociațiile de pacienți, inclusiv detalii cu privire la nivelul de finanțare asigurat.

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi la adresa: amgen-romania@amgen.com

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2023

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2022

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2021

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2020

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2019

Raport privind transferurile de valoare catre PDS si ODS pentru 2018

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2023 (actualizat la data de 27/06/2024). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2022 (actualizat la data de 29/06/2023). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2021 (actualizat la data de 28/06/2022). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2020 (actualizat la data de 28/06/2021). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2019 (actualizat la data de 28/06/2020). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)

Raport privind Transferurile de Valoare (TV) legate de Cercetare și Dezvoltare pentru anul 2018 (actualizat la data de 28/06/2019). Valorile sunt exprimate in moneda locala (RON)