• 1. În ce situații colectează Amgen informații cu caracter personal despre dvs.?

  • Când interacţionaţi cu membrii personalului Amgen sau cu reprezentanţii noştri.
  • Când participaţi sau solicitaţi să fiţi luaţi în considerare pentru a participa la activităţi asociate cu Amgen, precum studii clinice, comitete consultative sau servicii de consultanţă.
  • De la terțe părți (furnizori de servicii) care furnizează industriei medicale informații profesionale despre personalul medical (de exemplu, nume, detalii de contact și specializare).
  • De pe site-urile web sau aplicațiile pe mobil („aplicații”) ale Amgen sau ale terților, care vă cer să oferiți informații cu caracter personal, conform descrierii din Politica privind confidențialitatea datelor.
  • Când participați la evenimente sau congrese legate de Amgen, aceasta poate primi informațiile dvs. cu caracter personal de la organizator, conform descrierii din Politica privind confidențialitatea datelor.
 • 2. De ce prelucrează Amgen informaţii cu caracter personal despre dvs.?

  Amgen poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza oricăruia dintre temeiurile legale următoare: (A) scopuri comerciale legitime, (B) atunci când v-ați dat consimțământul, (C) când este considerat necesar pentru respectarea de către Amgen a obligațiilor sale legale și a celor impuse de reglementări și (D) când este considerat necesar pentru executarea unui contract în baza căruia ați fost angajat(ă).

  Interesele legitime de afaceri ale Amgen Activitățile de Prelucrare
  • Activitățile comerciale și științifice ale Amgen
  • Promovarea și evaluarea produselor și serviciilor Amgen
  • Interacțiunea cu membrii personalului Amgen.
  • Participarea la întâlniri profesionale și congrese.
  • Răspuns la solicitarea de informații medicale
  • Identificarea și angajarea dvs. ca expert ştiinţific sau lider de specialitate.
  Gestionarea și respectarea unui contract
  • Plata serviciilor și rambursarea cheltuielilor dvs.
  • Asistență în planificarea deplasărilor legate de activitatea sau produsele Amgen.
  • Gestionarea participării dvs. la studii clinice
  Respectarea obligațiilor legale și a celor impuse de reglementări
  Consimţământ
  • Participarea la sondaje și servicii online sau aplicații.
  • Consimțământ pe care îl oferiți furnizorilor terțe părți (de exemplu, Cegedim/IMS).
  • Transparență, dacă nu este stipulată de o lege locală.
 • 3. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm?

  În funcție de scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal, Amgen poate procesa:

  • Numele dvs.;
  • Informațiile dvs. de contact cum ar fi adresa, emailul sau numărul de telefon;
  • Informaţiile dvs. legate de profesie, precum domeniul de specializare, afilierea profesională, detalii privind dreptul de liberă practică;
  • Datele şi un rezumat scurt privind interacţiunile cu reprezentanţii de vânzări sau personalul medical al companiei Amgen; și
  • Informații financiare și bancare, dar numai în cazul în care trebuie să vă plătim pentru servicii sau să vă rambursăm cheltuielile.
  • Numărul de înregistrare în scopuri profesionale.
  • Datele de autentificare şi parola pe care le folosiţi pentru a vă conecta la serviciile Amgen online;
 • 4. Cine poate accesa datele cu caracter personal despre dvs.?

  În funcție de scopurile pentru care Amgen colectează datele cu caracter personal, aceste informații pot fi accesate de:

  • Personalul autorizat din partea Amgen sau reprezentanţii săi, care acţionează în numele Amgen şi în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Autorităţile de reglementare, comisiile de etică sau alte instituții și autorități centrale și locale în baza legilor aplicabile;
  • Terţe părţi care prelucrează date cu caracter personal, în calitate de persoane împuternicite, conform instrucţiunilor companiei Amgen (de exemplu, o agenție de turism sau o organizaţie de cercetare clinică);
  • Terţe părţi cu care compania Amgen colaborează (de exemplu, alte companii farmaceutice), dar numai după ce s-au luat măsurile rezonabile pentru a garanta faptul că astfel de informaţii pot fi furnizate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
 • 5. Unde sunt prelucrate datele despre dvs.?

  Amgen este o companie multinațională cu sediul central în Statele Unite. Amgen deține centre de date în toată lumea, inclusiv în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Amgen poate prelucra informații cu caracter personal aflate în bazele de date globale, care pot fi accesate de către personalul Amgen autorizat la nivel mondial.

  Transferurile în afara Europei se fac în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Indiferent de locul în care informațiile dvs. cu caracter personal sunt colectate sau prelucrate, Amgen pune în aplicare și se va asigura că furnizorii de servicii pun în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice și fizice corespunzătoare pentru a proteja informațiile despre dvs.

  Transferurile de informații cu caracter personal între Amgen și entitățile din cadrul grupului este realizat cu respectarea legilor aplicabile și Regulile corporative obligatorii (Binding Corporate Rules - BCRs). Pentru mai multe informații cu privire la BCRs, inclusiv orice posibilitate a dumneavoastră de a înregistra o plângere cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal cu nerespectarea regulilor corporative obligatorii (BCRs), vă rugăm să vizitați site-ul http://www.amgen.com/bcr/.
  De asemenea, Amgen va asigura măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dvs. împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă.

  Destinatari Măsurile de protecție folosite pentru transferul de date cu caracter personal în țările care nu au fost declarate adecvate de către Comisia Europeană Informații suplimentare

  Grupul de companii Amgen

  Regulile corporative obligatorii ale Amgen (Binding Corporate Rules - BCRs)

  Pentru informații despre regulile corporative obligatorii (BCRs) ale Amgen sau pentru a depune o plângere în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care încalcă regulile corporative obligatorii, vă rugăm să vizitați: http://www.amgen.com/bcr/.

  Furnizorii care prelucrează date cu caracter personal, în baza instrucțiunilor Amgen.

  Modelele de contract (clauze contractuale standard) într-o formă aprobată de Comisia Europeanã

  Pentru informații despre Modelele de contract, inclusiv despre conținutul acestora, vă rugăm să vizitați: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

  Pentru mai multe informații despre modul de utilizare de către Amgen a Modelelor de contract, contactați Biroul Amgen pentru respectarea confidențialității datelor la privacy@amgen.com

 • 6. Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

  Amgen prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în această notă de informare și pe perioada necesară păstrării informațiilor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor în vigoare.

  Criteriile sunt stabilite în funcție de:

  • Scopul datelor colectate și îndeplinirea acelui scop.
  • Temeiul în baza căruia sunt colectate datele: de exemplu, în cazul în care vă dați consimțământul, îl puteți revoca oricând.
  • Perioadele obligatorii de păstrare prevăzute în clauzele contractuale și în cerințele de reglementare.

  Dacă doriți să primiți mai multe informații despre o anumită prelucrare a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la privacy@amgen.com sau să scrieți la adresa: România, Mun. București, sector 1, Sos. București – Ploiești nr. 1, Clădirea A2, etajul 2, cod poștal 013681.

 • 7. Cum puteți accesa, corecta sau șterge datele cu caracter personal despre dvs. pe care noi le prelucrăm?

  Pentru solicitări privind accesarea, corectarea sau ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal sau pentru a solicita portabilitatea datelor dvs., vă rugăm să contactați responsabilul cu protecţia datelor la privacy@amgen.com sau să scrieți la adresa: România, Mun. București, sector 1, Sos. București – Ploiești nr. 1, Clădirea A2, etajul 2, cod poștal 013681.
 • 8. Ce este dreptul la portabilitatea datelor?

  În conformitate cu dreptul la portabilitatea datelor, vă puteți primi datele cu caracter personal furnizate către Amgen, într-un format structurat, deseori folosit și prelucrabil electronic.

  De remarcat că acest drept este supus anumitor condiții și poate fi solicitat contactând Biroul Amgen pentru respectarea confidențialității datelor la privacy@amgen.com.

 • 9. Cum puteți depune o plângere la Autoritatea de protecție a datelor?

  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

  anspdcp@dataprotection.ro

  http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere

 • 10. Cum puteți contacta responsabilul cu protecția datelor ?

  AMGEN ROMÂNIA S.R.L., Mun. București, sector 1, Sos. București – Ploiești nr. 1, Clădirea A2, etajul 2, cod poștal 013681 sau la adresa de e-mail privacy@amgen.com

Actualizat în aprilie 2018.