Informații despre confidențialitatea dvs. și cerințele de raportare a transparenței

Amgen se angajează să respecte toate Legile și Codurile aplicabile privind Declararea Transferurilor de Valoare de la Companiile Farmaceutice către Profesioniștii din Sănătate și Organizațiile de Sănătate. Aceste Legi și Coduri necesită ca Amgen să declare public informații referitoare la transferurile de valoare rezultate din interacțiunile pe care compania Amgen le are cu Profesioniștii din Sănătate. Dacă sunteți implicat în activități cu compania Amgen care rezultă într-un transfer de valoare către dvs., Amgen va colecta și procesa informații personale despre dvs. pentru a se conforma tuturor Legilor și Codurilor de Transparență aplicabile. Astfel de informații pot include, de exemplu, numele dvs., adresa profesională și descrierea plăților sau altor transferuri de valoare făcute către dvs. Informațiile vor fi disponibile public pentru o perioadă de 3 ani d e la data declararii inițiale, cu excepția cazului în care o perioadă diferită este legal necesară. Amgen poate transfera aceste informații către Amgen Inc. în SUA, filialele sale și alți procesatori de încredere care acționează în numele său. Prelucrarea poate avea loc în țări din afara celei în care rezidați, inclusiv țări care s-ar putea să nu necesite același nivel de protecție ca cel stabilit în Spațiul Economic European. Indiferent de țara în care este colectată și prelucrată, Amgen menține măsuri de protecție administrative, tehnice și fizice pentru a proteja informațiile despre dvs.

Pentru a afla mai multe despre cum Amgen procesează informațiile personale despre dvs. și despre drepturile dvs., vă rugăm să vizitați https://www.amgen.eu/health-care-professionals-privacy-policy

Dacă aveți întrebări despre confidențialitatea dvs., angajamentul Amgen față de Legile sau Codurile de Transparență, sau doriți să vă exercitați drepturile de a accesa, corecta sau solicita ștergerea informațiilor personale despre dvs., vă rugăm să contactați Conformitatea cu Privire la Confidențialitate Amgen la privacy@amgen.com.